Yayınlar

Aydın Gülan, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri, İstanbul 2007.

Melikşah Yasin, İdari Yargılama Usulünde İspat, İstanbul 2015.

Cenk Yaşar Şahin, Amerikan Federal İdare Hukukunda Regülasyon, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2010.

Halit Uyanık, Ekonomik Kamu YararıOniki Levha Yayınları, İstanbul 2014.

Cenk Yaşar Şahin, Acele Kamulaştırma, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2018.

Yasin Yerebasmaz, Yargı Kararları Işığında Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımıİ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.

Seyit Rasim Doru, Türk Hukukunda Yargı Kararları Işığında Mecburi Hizmet Yükümlülüğü, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.

Ezgi Şirin, İdari Kolluk Faaliyetinin Özel Hukuk Kişilerince Görülmesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.

Necip Taha Gür, Yargı Kararları Işığında İdare Lehine Kurulan İrtifaklar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.

İsmail Kahreman, Danıştay'ın İmziyaz Sözleşmeleri Üzerindeki İdari Görev ve Yetkileri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.

Eren Solmaz, Türk Kamulaştırma Hukukunda Geri Alma Hakkı, İstanbul 2016.

Fethiye Nur Akkaya, Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyetiİstanbul 2016.

Nurcan Yılmaz, Adil Yargılanma Hakkı Kriterlerinin Türk İdari Yargılama Hukuku Açısından Muhtemel ve Gerçekleşen Etkileriİstanbul 2016.