Ders Gereçleri


2018-2019 Öğretim Yılı

Kamu Hukukunun Temel Kavramları

2018-2019 ÖĞRETİM YILI KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI DERS KAYDI NOTU

2018-2019 Öğretim Yılı Kamu Hukukunun Temel Kavramları Vize Sınavı Cevap Anahtarı

2017-2018 Öğretim Yılı Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersi Vize Sınavı Soruları

18.02.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları dersi için Hukuk Devleti İlkesine ilişkin ders malzemesi

18.02.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları dersi için Eşitlik İlkesine ilişkin ders malzemesi

25.02.2019 tarihli derste Hukuk Devleti ilkesi ile ilgili gösterilen ders malzemesi 

11.03.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları dersi için Ölçülülük İlkesine ilişkin ders malzemesi 

11.03.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları dersi için Eşitlik İlkesine ilişkin yargı kararları

18.03.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları dersi için Kazanılmış Haklara Saygı İlkesine İlişkin Ders MalzemesiKamu Hukukunun Temel Kavramları Ders Notu

11.02.2019 tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

18.02.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

25.02.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

04.03.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

11.03.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

18.03.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notu

25.03.2019 Tarihli Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersine İlişkin Ders Notuİdare Hukuku (TEK)

İdari Vesayete İlişkin Kararlar

Merkezi İdare Teşkilatı

Bakanlık Hizmet Birimleri

İşlemlere İlişkin Tablolar

Yetki ve Sebep Unsurlarına İlişkin Kavram Listesi

Yetki Unsuruna İlişkin Kararlar

Sebep Unsuruna İlişkin Kararlar

Netekim Festival Kararı

Şekil Unsuruna İlişkin Kararlar

Maksat Unsuruna İlişkin Kararlar

İdarenin Mal Edinme Usullerine İlişkin Kavramlar

İdarenin Mal Edinme Usullerine İlişkin Tablo

Kamulaştırma Sürecine İlişkin Tablo

Kamulaştırmaya İlişkin Kavramlar

İdareler Arası Mal Devrine İlişkin Kararlar

Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Eski Malikin Geri Alma Hakkına İlişkin Kararlar

Kamulaştırmaya İlişkin Çeşitli Kararlar

Kamu Malları ve Yararlanma Usullerine İlişkin Tablolar

Kamu Mallarına İlişkin Çeşitli Kararlar

Pratik Çalışma ve Sınav Soruları

Kamu Hizmeti Ders Öncesi Çalışma

Kamu Hizmeti Faaliyetine İlişkin Kavramlar

Kolluk Konusunda Derste Gösterilen Kararlar

Kamu Hizmetine Girişte Eşitlik İlkesi 1.Karar

Kamu Hizmetine Girişte Eşitlik İlkesi 2.Karar

Disiplin Hukukunda Savunma Hakkına İlişkin Karar

Kamu Hizmetine Girişte Aranan Niteliklerin Bulunmaması Hakkında Karar

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Makam Hakkında Karar

Disiplin Cezası Verilmesinde Ölçülülük Hakkında AYM Kararı

Sorumluluk Konusuna İlişkin Kararlar

Sorumluluk Konusuna İlişkin Kararlar 2

Lutfi Duran İdare Hukuku Meseleleri Giriş Kısmı

18.04.2019 Tarihli Derste Çözülecek Pratik

25.04.2019 Tarihli Derste Çözülecek Pratik


İdare Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

01.11.2018 Tarihli Derste Zikredilen "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açmanın Mahalli Müşterek Nitelikte Bir İhtiyaç Olmadığına" Dair Anayasa Mahkemesi Kararı 

01.11.2018 Tarihli Derste Zikredilen "İl Encümeninin Niteliğine" Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

- 06.12.2018 Tarihli Derste Zikredilen "İdari İşlemin Kaldırılması ve Geri Alınması"na İlişkin Kararlar:

DİBK, E. 1952-15, K. 1952-244, KT. 26.09.1952, DKD, 1952, sy. 58, s. 39-40

DİBK, E. 1966-4, 1966-40, K. 1971-36, KT. 02.10.1971, DD, 1972, sy. 6-7, s. 154-158

YİBBGK, E. 1972-6, 1973-2, KT. 27.01.1973, RG. 04.04.1973, sy. 14497

DİBK, E. 1973-3, K. 1973-12, KT. 22.12.1973, DD, 1973, sy. 14-15, s. 182-198

D8D, E. 1977-598, K. 1977-5478, KT. 25.10.1977, DD, 1978, sy. 30-31, s. 295-296

DİBK, E. 1987-1, K. 1987-2, KT. 06.07.1987, DD, 1987, sy. 70-71, s. 83-93

- 19.12.2018 Tarihli Derste Zikredilen "İdari Sözleşmeler" Konusuna İlişkin Kararlar:

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1987-2, K. 1987-7

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1989-28, K. 1989-32

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1991-15, K. 1991-16

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1991-41, K. 1991-42

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1991-49, K.1992-8

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1993-50, K. 1993-47

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1996-34, K.1996-82

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1998-27, K. 1998-29

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1999-8, K. 1999-17

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2008-210, K. 2009-201

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2009-237, K. 2010-55

- 20.12.2018 Tarihli Derste Zikredilen "İdari Sözleşmeler" Konusuna İlişkin Kararlar:

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 1999-48, K. 1999-47

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2001-62, K.2001-73

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2003-47, K. 2003-51

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2003-78, K. 2003-74

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2003-81, K. 2003-96

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2010-73, K. 2011-6

- 26.12.2018 Tarihli Derste Zikredilen "İdari Sözleşmeler" Konusuna İlişkin Karar:

Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2006-29, K. 2006-106

- 03.01.2019 Tarihli Derste Zikredilen "İdari Usul" Konusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı

Anayasa Mahkemesi, Mohamed Aynosah Başvurusu, Başvuru No: 2013-8896, RG. 24.03.2016

- 20.02.2019 Tarihli Derste Zikredilen, "Memurluğa Giriş Şartları" Konusuna İlişkin Kararlar:

D12D, E. 2007-2534, K. 2008-4502, DD, 2008, sy. 119, s. 411-414

D12D, E. 2017-908, K. 2017-6060, DD, 2018, sy. 147, s. 266-270

- 17 ve 18 Nisan 2019 tarihli Derslerde "Sorumluluk" Konusuna İlişkin Olarak Zikredilen Kararlar:

 D15D, E. 2018/700, K. 2019/115

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı, Başvuru No: 2014/3735

D10D, E. 2016/1094, K. 2016/3887

İDDK, E. 2013/2411, K. 2015/1784

D8D, E. 2012/2091, K. 2013/1589

D10D, E. 2015/4254, K. 2016/1847

D10D, E. 2011/541, K. 2015/1476

- 18 Nisan 2019 tarihli Derste "Sorumluluk" Konusuna İlişkin Olarak Zikredilen Kararlar:

D8D, E. 1971/2890, K. 1972/1697

D11D, E. 1970/19, K. 1970/117

D8D, E. 1972/5582, K. 1973/3053

DŞDDUH, E. 1956/101, K. 1956/99 

D11D, E. 1974/2247, K. 1974/2404

D12D, E. 1968/2424, K. 1969/1911

D12D, E. 1969/2245, K. 1971/2418


İdare Hukuku (ÇİFT)

Kamu Tüzel Kişiliği Konusuna İlişkin Yargı Kararları ve Mevzuat Örneği (12 Ekim 2018)

İdari Vesayete İlişkin Mevzuat Örnekleri, Çıkmış Soru Örnekleri ve Yargı Kararları (25 Ekim 2018)

Yasama ve Yürütme Organları ile Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemlerine Dair Yargı Kararları( 30 Ekim 2018)

Kazanılmış Hak ve Haklı Beklentiye İlişkin Derste Gösterilen Kararlar (20 Kasım 2018) 

28.12.2018 Tarihinde Derste Gösterilen Kamu Mallarına İlişkin Pratik Çalışma Metni

Kamu Hizmetine Hakim Olan İlkelere İlişkin Yargı Kararları ( 19.02.2019)

Kolluk Faaliyetinin Özel Hukuk Kişilerince Görülmesine İlişkin Kararlar (12.3.2019)

Özendirme ve Destekleme'ye İlişkin Yargı Kararları (19.03.2019) 

Kamu Personeline İlişkin Yargı Kararları (26.03.2049)

İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Yargı Kararları (05.04.2019) 


İdari Yargılama Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

İdari Yargıya Konu Olan Hukuki Muamelelere İlişkin Yargı Kararları (10 Ekim 2018)

İdari Yargıda Görev ve Yetkiye İlişkin Mevzuat Hükümleri (17 Ekim 2018)

Ders Kapsamında İncelenen Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları (30 Ekim 2018)

Ders Kapsamında İncelenen Andımız Kararı (30 Ekim 2018)

14.11.2018 Tarihli Derste İncelenecek "Davanın Taraflarına İlişkin" Yargı Kararları

21.11.2018 Tarihli İdari Yargı (İÖ) Dersinde İncelenecek "Davanın Konusuna" İlişkin Yargı Kararları

28.11.2018 Tarihli Derste İncelenecek "Süreye" İlişkin  Yargı Kararları

05.12.2018 Tarihli Derste İncelenecek "İlk İncelemeye" İlişkin Yargı Kararları

12.12.2018 Tarihli Derste İncelenecek " İptal ve Tam Yargı Davasında Hukuka Uygunluk Denetimi" ve "Kesin Hükme" İlişkin Yargı Kararları

26.12.2018 Tarihli Derste İncelenecek "Yürütmenin Durdurulmasına" İlişkin Yargı Kararları

Ders Kapsamında İncelenen "Bilirkişi" Konusuna İlişkin Yargı Kararları (2 Ocak 2018)

Duruşma Müessesesine İlişkin Kavramlar ve Yargı Kararları (13 Şubat 2019)

20.02.2019 Tarihli Derste İncelenecek "Re'sen Arastırma İlkesine" İlişkin Kavram ve Yargı Kararları

27.02.2019 Tarihli Derste İncelenecek "Feragat" Konusuna İlişkin Kavram ve Yargı Kararları

27.02.2019 Tarihli Derste İncelenecek "Islah" Konusuna İlişkin Kavram ve Yargı Kararları

27.02.2019 Tarihli Derste İncelenecek "Müdahale" ve "İhbar" Konularına İlişkin Kavram ve Yargı Kararları

"Müdahale ve İhbar","Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi" Konularına ilişkin Yargı Kararları (6 Mart 2019)

"Merci Tayini","Yargı Kararlarının Uygulanması" Konularına İlişkin Yargı Kararları (13 Mart 2019)

17.04.2019 Tarihli Ders Kapsamında Yazılan İptal Davası Dilekçe Örneği

02.05.2019 Tarihli Ek Ders Kapsamında Hazırlanan Dilekçe Örneği

İdari Yargılama Hukuku (İkinci Öğretim)  Ders Notu

13.02.2019 ve 20.02.2019 Tarihli İdari Yargılama Hukuku (İkinci Öğretim) Derslerine İlişkin Ders Notu


İmar Hukuku

26 Kasım Tarihli Derste Gösterilen Ruhsata İlişkin Danıştay Kararları

10 Aralık Tarihli Derste Gösterilen İmar Kanunu md. 39-40'a İlişkin Danıştay Kararları 

İmar Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tablo


İdari Yargılama Hukuku (ÇİFT)

5.12.2018 Tarihli Derste Gösterilen Süre Konusuna İlişkin Kararlar

02.01.2019 Tarihli Derste Gösterilen İYUK 10, 11, 12 ve 13. Maddelerine İlişkin Kararlar

Pratik çalışma olarak çözülecek 2012 final sınavı

Pratik çalışma olarak çözülecek 2015 final sınavı


İdari Yargılama Hukuku (TEK)

10.12.2018 Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

Dava Açma Süresine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları

24 Aralik 2018 tarihli Derste Gösterilen Kararlar

31.12.2018 Tarihli Derste Gösterilen Süreaşımı ve Husumete İlişkin Kararlar

25 Mart Tarihli Derste Gösterilen Kararlar


2017-2018 Öğretim Yılı

Kamu Hukukunun Temel Kavramları

Kamu Hukukunun Temel Kavramları Dersi - Hatırlatma Amaçlı Ders Notu

İdare Hukuku (Tek Numaralı Öğrenciler)

Mahalli Müşterek İhtiyaç Kavramı ile İlgili Örnek Karar (18 Ekim 2017)

İl Encümeninin Organlık Niteliği ile İlgili Örnek Kararlar (19 Ekim 2017)

İdari İşlemin Yetki Unsuru Sakatlıkları ile İlgili Örnek Kararlar (01 Kasım 2017)

İdari İşlemin Unsurları ile İlgili Örnek Kararlar (02 Kasım 2017)

Yasama Yetkisinin Devri ile İlgili Örnek Kararlar (08 Kasım 2017)

İdari İşlemin Geri Alınması - Kazanılmış Hak - Haklı Beklenti ile İlgili Örnek Kararlar (16 Kasım 2017)

Kamu Hizmetine Hakim Olan İlkeler ile İlgili Örnek Kararlar (15 Şubat 2018) 

Kamu Hizmeti Görülüş Usullerine İlişkin Örnek Karar (21 Şubat 2018) 

Kolluk Faaliyetinin Özel Hukuk Kişilerine Gördürülmesi ile İlgili Örnek Kararlar (01 Mart 2018)

Kolluk Faaliyeti ile İlgili Örnek Kararlar (07 Mart 2018)

Özendirme ve Destekleme Faaliyeti ile İlgili Örnek Kararlar(09 Mart 2018)

Kamu Personeli Statüleri ile İlgili Örnek Kararlar(22 Mart 2018)

İdare Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

Gelenek ve Görenek - Örnek Karar (18 Ekim 2017)

İdarenin Takdir Yetkisi - Örnek Kararlar (25 Ekim 2017)

İdarenin Düzenleyici İşlemleri - Örnek Karar (25 Ekim 2017)

Yetki Devri - Örnek Karar (01 Kasım 2017)

Hiyerarşi - Örnek Karar (01 Kasım 2017)

İdari Vesayet - Örnek Karar (02 Kasım 2017)

İdari Vesayet Konusunda 02 Kasım 2017 tarihli derste bahsedilen makale

Organlar Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi - Örnek Karar (08 Kasım 2017)

11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (09 Kasım 2017)

Danıştay'ın İdari Görevi - Örnek Karar (15 Kasım 2017)

Kamulaştırma Konusu ile İlgili Olarak Derste Gösterilen Şema

İdari Yargılama Hukuku (Tek Numaralı Öğrenciler)

Danıştay Kanunu md. 24 dışında Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevlendirildiği uyuşmazlıklara ilişkin örnekler (16 Ekim 2017)

Davanın taraflarına ilişkin örnek yargı kararları (23 Ekim 2017)

Davanın taraflarına ilişkin örnek yargı kararları (30 Ekim 2017)

Süreler Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları (20 Kasım 2017)

İdari İşlemin Unsurlarındaki Sakatlıklara İlişkin Yargı Kararları (27 Kasım 2017)

Yıldızhan Yayla - Maksat Unsuru, Takdir Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi (27 Kasım 2017)

Bilirkişi Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları (12 Şubat 2018) 

Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları (12 Şubat 2018)

Feragat Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları(19 Şubat 2018)

Islah Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları(26 Şubat 2018)

Deliller Ve İspat Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları(5 Mart 2018)

AçıklamaKarar TürleriYanlışlıkların Düzeltilmesi, Merci Tayini Konularına İlişkin Örnek Kararlar (12 Mart 2018)  

İvedi Yargilama Usulü, Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü, Yargı Kararlarının Uygulanması Konularına İlişkin Örnek Kararlar (19 Mart 2018)

İstinaf, TemyizKarar DüzeltmeKanun Yararına TemyizYargılamanın Yenilenmesi Konularına İlişkin Örnek Kararlar (26 Mart 2018) 

İdari Yargılama Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

Hüküm Uyuşmazlığına İlişkin Örnek Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları (11 Ekim 2017)

Görev Uyuşmazlığına İlişkin Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları (18 Ekim 2017)

Yargı Kısıntısına İlişkin Uyuşmazlık Örneği (18 Ekim 2017)

Yetki Konusuna İlişkin Örnek Yargı Kararları (25 Ekim 2017)

Menfaat Koşuluna İlişkin Yargı Kararları (8 Kasım 2017)

Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Karar Örnekleri (7 Şubat 2018) 

Delil ve İspata İlişkin Kararlar (21 Şubat 2018)

Müdahil'e İlişkin Danıştay Kararı (7 Mart 2018)

Feragat ve Kabule İlişkin Karar Örnekleri (14 Mart 2018)

Islaha İlişkin Karar Örnekleri (14 Mart 2018)

2524-dd.-s.145-müdahil.pdf

i̇vedi Yargılama Usulüne İlişkin Karar Örnekleri (21 Mart 2018) 

Yargı Kararlarının Uygulanması(İYUK 28)'na İlişkin Yargı Kararları Örnekleri (4 Nisan 2018)

İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İdare Hukuku Dersleri

İdari Teşkilat Kavram Listesi

İdari Teşkilata İlişkin Şema (I)

İdari Teşkilata İlişkin Şema (II)

İdarenin Sorumluluğu Kavram Listesi

İdarenin Faaliyetleri Kavram Listesi

İdarenin Personeli Kavram Listesi

İdarenin Hukuki Muameleleri Kavram Listesi

İktisat Fakültesi Maliye Bölümü İdare Hukuku Dersleri

İdari Teşkilat Konusuna İlişkin Kavram Listesi

İdari Teşkilat İçerisinde Yer Alan Anayasal Kurum ve Kuruluşlar

İdarenin Hukuki Muamelelerine İlişkin Kavram Listesi 

Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Yönelik Çeşitli Mevzuat Hükümleri

Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Yönelik Örnek Yargı Kararları 

2016-2017 Öğretim Yılı

İdare Hukuku (Tek Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri)

Teşkilata İlişkin Anayasa Hükümleri

Türk İdari Teşkilatı Şema I

Türk İdari Teşkilatı Şema II

Türk İdari Teşkilatı Şema III

İdari işlem- yasama- özel hukuk kişileri-yargı işlemleri

Anayasa Mahkemesi Kararı- Danıştay tüzük inceleme yetkisi

Anayasa Mahkemesi Kararı- Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin yetkisi

İşlem Türleri-maddi açıdan tasnif-birel-düzenleyici

Şekil usul unsuru-esasa etkili olup olmama

Kazanılmış hak kararlar

kamu hizmetine hakim olan ilkelere dair kararlar

İzdeniz kararı

Kamu Hizmetinin Görülüşüne İlişkin Yeni Usuller

Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun

Kamu Hizmeti Görülüş Usullerine İlişkin Kararlar

Adli Kolluk İdari Kolluk Ayrımına İlişkin Kararlar

Özendirme ve Destekleme Faaliyeti Mevzuat ve Karar Örnekleri

Kamu Personel Hukuku Kavram Listesi

Kamu Mallarına İlişkin Yargı Kararları

Pratik Çalışma ve İlgili Yargı Kararı Belediye Meclis Üyesi-İşçi

Kamu Mallarına İlişkin Kavram Listesi

Kolluk Konusuna İlişkin Kavram Listesi

Özendirme ve Destekleme Faaliyetine İlişkin Kavram Listesi

Sorumluluk konusuna dair kararlar

İdari Yargılama Hukuku (İkinci Öğretim)

menfaat iliskin kararlar

dava-taraflarina-iliskin-farkli-kararlar

gorev-ve-yetkiye-iliskin-kararlar

idari islem-idari eylem kesin ve yürütülebilir-islem

Adli-idari yargı ayrımı

Olumlu/olumsuz görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlıkları

İYUK 10-11-12-13'e İlişkin Kararlar

İdari Yargılama Hukuku (Tek)

30.01.17 tarihinde derste gösterilen kararlar

D13D, DD, s. 138, sy. 158, E. 2014-956

D12D, DKD, E. 1966-1167 c. 103-110, sf. 497, 498

DİDDK, DD, s. 113, sf. 75-81, E. 2006-106

DİBK, DD, s. 36-39, sf.165-171, E. 1971-1

06.02.2017 tarihinde derste gösterilen "süreye ilişkin" kararlar

Anayasa Mahkemesi Mohammed Aynosah Kararı

Anayasa Mahkemesi Şener Bercin Kararı

Anayasa Mahkemesi Kamil Koç kararı

D4D, E. 2012/2105, DD, s. 132

D5D, E. 2010/7926, DD, s. 127

D5D, E, 1990/2812, DD, s, 84-85

D5D, E. 1992/3122, DD, s, 91

D7D, E. 2006/41, DD, s, 116

D10D, E. 2010/7934, DD, s. 126

D13D, E. 2014/3745, DD, s. 138

DİDDK, E. 2007/985, DD, s. 119

13 Şubat tarihinde derste gösterilen kararlar

DDİK, E. 2008-2039, DD, 2011, sy. 127, s. 60

DDİK, E. 2011-943, DD, 2014, sy. 136, s. 451-456

Husumet konusuna dair derste gösterilen kararlar

D5D, E. 1945-1707, sf. 23 s. 31.

D5D, E. 1987-2379, sf. 27, s. 70-71

D5D, E. 2005-5627, sf. 195, s. 115

DD, s. 119-122, sf. 250, 6. daire, E. 1966-4040

DD, s. 120, sf. 123, 2. daire, E. 2008-4266

DD, s. 121, sf. 358, 10. daire, E. 2006-7165

DD, s. 122 , sf. 256, 5. daire, E. 2008-6283

DD, s. 122 , sf. 289, 5. daire, E. 2008-4258

DD, s. 125, sf. 400, 12. daire, E. 2008-4954

DD, s. 127 , sf. 326, 10. daire, E. 2007-7981

DD, s. 132 , sf. 397, 5. daire, E. 2012-7511

DD, s. 134, sf. 254, 5. daire, E. 2013-4343

DD, s. 141, sf. 542, 16. daire, E. 2015-11421

20 Mart tarihinde gösterilen kararlar

D2D, E. 2004-4543, s. 113, sf. 119

D4D, E. 1991-2523, s. 87, sf. 261

D5D, E. 1966-4356, s. 107-110, sf. 275

D5D, E. 1990-4497, s. 86, sf. 297

D5D, E. 2008-727, s. 125, sf. 213

D6D, E. 1971-1865, s. 12-13, sf. 271

D6D, E. 1987-779, s. 70-71, sf. 316

D7D, E. 1989-313, s. 76-77, sf. 505

D6D, E. 1987-1605, s. 72-73, sf. 377

D7D, E. 2005-5878, s. 118, sf. 259

D8D, E. 1998-4367, s. 101, sf. 631

D9D, E. 1972-1634, s. 14-15, sf. 412

D12D, E. 1975-2395, s. 28-31, sf. 668

D12D, E. 1995-6327, s. 94, sf. 790

DDGK, E. 1946-132, DKD, s. 40, sf. 44

DDGK, E. 1947-76, DKD, s. 40, sf. 69

DDGK, E. 1968-614, Gözübüyük-Dinçer, sf. 671

DDGK, E. 1964-1882, Gözübüyük-Dinçer, sf. 671

DİDDGK, E. 1994-25, s. 90, sf. 129

AYİM Genel Kurulu, E. 1974-3, s.10, sf. 105

AYİM, 1. D., E. 2012-954, s. 29, sf. 31

AYİM, 1. Daire, s. 11, sf. 233

AYİM, 1. Daire, s. 11, sf. 236

AYİM, 1. Daire, s.8, sf. 140

AYİM, s. 14, sf. 178

Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi (İYUK m. 29-30) konularına ilişkin 27 mart tarihli derste gösterilen kararlar

5. D., 1965-1279, Dinçer-Çırakman-Necipoğlu, 1967, sf. 49

5. daire, E. 1973-10666, Amme İdaresi Dergisi, c.7, s. 1, sf. 196-197

AYİM, 1. D., 28.04.1998, E. 1997, K. 1998-207

AYİM, 3. D, 21.12.2004, E. 2004-899

AYİM, 2. D, 28.12.2005, E. 2004-687

AYİM, 3. D, 31.03.2004, E. 2003-535

AYİM, 3. D., 30.06.2005, E. 2004-1242

D5DKD, 1. Kitap, c. 2, sf. 604, E. 1970-3498

D7DK., 1. kitap, sf. 579, 1971-7106

D7DK., 1. kitap, sf. 579, E. 1973-2339

D12DK, 1. kitap, c. 2, sf. 27, E. 1966-962

DD, s. 80, sf. 226, 5.D, 1990-907

DD, s. 95, sf. 334, 5. D, E. 1995-4159

DD, s. 101, sf. 398, 5. D, E. 1999-540

DD, s. 110, sf. 181, 5. D, E. 2003-6533

DD, s. 119, sf. 261, 7. D, E. 2004-3195

4 Nisan tarihinde pratiklere ilişkin kararlar

17 Nisan 2017 tarihinde "Fer'i Müdahil" konusuna dair derste gösterilen karar

27 Mart 2017 ve 10 Nisan 2017 tarihlerinde "Mahkeme Kararının Uygulanması" konusuna dair derste gösterilen kararlar

D1D, E. 1982-112, DD, sy. 46-47, s. 44

D1D, E. 1983-124, DD, sy. 52-53, s. 40

D1D, E. 1983-284, DD, sy. 54-55, s. 71

D1D, E. 1987-367, DD, sy. 70-71, s. 72

D1D, E. 1991-54, DD, sy. 82-83, s. 55

D3D, E. 2008-2633, DD, sy. 125, s. 164

D4D, E. 1994-3382, DD, sy. 91, s. 411

D5D, E. 1954-82, DKD, sy. 66, s. 106

D5D, E. 1965-1059, DKD, sy. 127-130, s. 201

D5D, E. 1971-7724, DD, sy. 11, s. 241

D6D, E. 1972-2644, DD, sy. 24-25, s. 296

D5D, E. 1974-5266, DD, sy. 20-21, s. 359

D5D, E. 1975-5402, DD, sy. 24-25, s. 247

D5D, E. 1986-183, DD, sy. 70-71, s. 265

D5D, E. 1986-1394, DD, sy. 70-71, s. 289

D5D, E. 1988-1600, DD, sy. 84-85, s. 375

D5D, E. 1988-3400, DD, sy. 82-83, s. 385

D6D, E. 1995-1682, DD, sy. 91, s. 600

D6D, E. 1995-7076, DD, sy. 93, s. 349

D5D, E. 1996-1997, DD, sy. 93, s. 312

D5D, E. 2000-3316, DD, sy. 110, s. 180

D5D, E. 2001-2787, DD, sy. 110, s. 184

D5D, E. 2007-7369, DD, sy. 119, s. 218

D8D, E. 1987-984, DD, sy. 76-77, s. 570

D8D, E. 1996-3855, DD, sy. 97, s. 523

D8D, E. 2006-1249, DD, sy. 113, s. 279

D9D, E. 1987-3908, DD, sy. 76-77, s. 622

D10D, E. 1997-3081, DD, sy. 105, s. 561

D10D, E. 2002-4061, DKD, sy. 6, s. 239

D11D, E. 1979-54, Danıştay 11. Daire Kararları (1971-1981), s. 295

D12D, E. 1967-195, DKD, sy. 115-118, s. 478

D12D, E. 1968-2463, DKD, sy. 135-138, s. 389

D12D, E. 1972-3218, DD, sy. 20-21, s. 668

D12D, E. 2008-4343, DD, sy. 120, s. 362

D13D, E. 2005-5546, DD, sy. 112, s. 410

DDDK, E. 1975-386, DD, sy. 24-25, s. 143

DDK, E. 1967-446, DKD, sy. 123-126, s. 142

DDK, E. 1975-383, DD, sy. 32-33, s. 315

DİBK, E. 1996-2, DD, sy. 98, s. 35

DİDDGK, E. 1996-623, DD, sy. 98, s. 51

DİDDK, E. 2005-470, DD, sy. 111, s. 84

İdari İşlemin Unsurları

   

İdari Yargılama Hukuku (Çift) 

idari-davalarda-yetki

pratik-iii

idari-yargida-davanin-taraflarina-iliskin-cesitli-meseleler

idari-islemin-ozellikleri-islem-eylem-haksiz-fiil

idari-yargida-dava-turleri

idari-islem-idari-eylem-kesin-ve-yurutulebilir-islem

iyuk-3-4-5

pratik-calisma-i (idari yargida görev)

pratik-calisma-ii ( idari yargida gorev -ehliyet)

2015-2016 Öğretim Yılı

İdare Hukuku (Tek Numaralı Öğrenciler)

KAMULAŞTIRMA (24.03.2016)

İDARİ TEŞKİLAT (10.03.2016)

İDARİ TEŞKİLATA İLİŞKİN DERSTE GÖSTERİLEN ŞEMALAR

İDARENİN SÖZLEŞMELERİ-İDARİ EYLEM (24.12.2015)

İDARİ İŞLEMİN SONA ERMESİ (23.12.2015)

İDARİ İŞLEM (17.12.2015)

İDARİ İŞLEM (16.12.2015)

İDARİ İŞLEM (10.12.2015)

İDARİ İŞLEM (9.12.2015)

REGÜLASYON (02.12.2015)

ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETİ (26.11.2015)

ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN KOLLUK FAALİYETİNE KATILMASI (25.11.2015)

KOLLUK FAALİYETİNİN ÇATIŞMASI VE YARIŞMASI (19.11.2015)

KOLLUK FAALİYETİ (AYM Ölçülülük, Eşitlik) (18.11.2015)

KOLLUK FAALİYETİ (Ölçülülük) (12.11.2015)

KAMU HİZMETİ (Tüm Konular) (05.11.2015)

KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLÜŞ USULLERİ (28.10.2015)

KAMU HİZMETİ İLKE VE ÖZELLİKLERİ (22.10.2015)

KAMU HİZMETİ GİRİŞ (21.10.2015)

İDARENİN FAALİYETLERİ ( 14-15.10.2015)

ACILIS DERSI ILE ILGILI KARARLAR (ILKE VE KAVRAMLAR)

İdare Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

personel hukukuna iliskin kararlar (İÖ 12.04.2016)

personel statusune iliskin kararlar (İÖ 11.04.2016)

belediye encumeni atama-okul oncesi e gitim kurumları (İÖ 08:03:2016)

İl Daimi Enncümeninin niteliğine ilişkin kararlar (İÖ 08:03:2016)

KAMU MALLARINDAN YARARLANMA (İÖ 05.04.2016)

kamulaştırma geçici işgal idareler arası mal devri (İÖ 22.03.2016)

Hiyerarşi-İdari Vesayet- İdarenin Bütünlüğü-Kanuni İdare (İÖ 01.03.2016)

Kamu Tüzel Kişiliğine İlişkin Kararlar (İÖ 23.02.2016)

İDARİ SÖZLEŞMELER (16.02.2016 İÖ)

Kamu Duzeninin Unsurlari-Mevzuat (10.11.2015)

PVSK Kamu düzeni unsurları (10.11.2015)

kamu hizmeti gorulus usullerine ilişkin kararlar (İÖ 09.11.2015)

kamu hizmeti ilkeler (ikinci öğretim 27.10.2015)

Ölçülülük İlkesine İlişkin AİHM Kararları (İÖ-17.11.2015)

Ölçülülük İlkesine İlişkin Danıştay Kararları (İÖ- 17.11.2015)

Kabahatlerde Kanunilik- Yönetim Görevinden Ayırma Cezası (İÖ- 24.11.2015)

Sıkıyönetim Danıştay Kararları (İÖ- 24.11.2015)

ENGEL-HOLLANDA AİHM (İÖ- 24.11.2015)

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (İÖ-01.12.2015)

Pratik Çalışma (İÖ- 01.12.2015)

Ozendirme-Destekleme mevzuat - (İÖ-01.12.2015)

Elektrik Piyasası Kanunu (İÖ-01.12.2015)

Bankacılık Kanunu (İÖ-01.12.2015)

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı İşlemi - Lojman Tahsisi (İÖ- 08.12.2015)

İdari İşlemin Özellikleri- İşlem-Eylem-Haksız Fiil (İÖ- 08.12.2015)

Okul Sütü Pratik Çalışma (İÖ- 07.12.2015)

RTÜK Üye Seçme Yasamanın İdari İşlemi (İÖ 08.12.2015)

TJK İdari İşlem (İÖ- 08.12.2015)

YARGININ İDARİ İŞLEMLERİ AYİM (08.12.2015)

kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem (İÖ- 14.12.2015)

İşlem Türleri-maddi açıdan tasnif-birel-düzenleyici (İÖ-15.12.2015)

yetki sakatligi-sekil-usul (İÖ- 22.12.2015)

yetki gaspı - fonksiyon gaspı-yetki tecavüzü- yetki sakatlıkları (İÖ 22.12.2015)

Kolektif İşlem-Zincir İşlem (İÖ- 15.12.2015)

15.03.2016 Tarihli Derste Çözülen Pratik Çalışmalar ( Teşkilat)

İdari Yargılama Usul  Hukuku (Tek Numaralı Öğrenciler)

İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler

2 Kasım 2015 Tarihli Derste Gösterilen Karar

idari yargida dava turleri karar örnekleri

sürelerle ilgili kararlar

yürütmenin durdurulması hakkında kararlar

keşif ve bilirkişiye ilişkin kararlar

Duruşma ile ilgili kararlar

bağlantılı davalarla ilgili Danıştay kararları

Tarafların değişmesi-merci tayini-açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi

ivedi yargılama usulü

Davaya müdahaleye ilişkin Danıştay kararları

Feragate ilişkin Danıştay kararları

Islah ile ilgili Danıştay kararları

İspata iliskin Danıştay kararlari

İdari Yargılama Usul Hukuku (İkinci Öğretim Öğrencileri)

04.11.2015 idari yargi

25.11.2015 idari yargi

17.02.2016 idari yargi

dilekce ornegi_tamyargi davasi

ornek dilekçe_iptal davasi

İmar Hukuku

Plan hiyerarşisine ilişkin kararlar

İmar Kanunu 32-42. maddelerine ilişkin kararlar 

Kazanılmış Hak (27.11.1987)

İmar Kanunu 18. maddeye ilişkin kararlar (4.12.2015)

2014-2015 Öğretim Yılı

Türk İdare Teşkilatı

OYAK'IN KAMU KURUMU OLDUGU HAKKINDA UYM KARARI

IL GENEL MECLISI VE BELEDIYE MECLISI KARARLARININ KESINLESMESINE ILISKIN DUZENLEMELER HAKKINDA AYM KARARI

BUYUKSEHIR BELEDIYE MECLISI KARARLARININ KESINLEŞMESI HAKKINDA AYM KARARI

BELEDIYE ENCUMENININ YURUTME ORGANI OLDUGU HAKKINDA AYM KARARI

IL DAIMI ENCÜMENİNİN KARAR ORGANI OLDUGU HAKKINDA AYM KARARI

IDARI VESAYET ORNEKLERI

VALI-GOREVLER

IL ENCUMENININ YURUTME ORGANI OLDUGU HAKKINDA AYM KARARI

KAMU TUZEL KISILIGINE ILISKIN AYM KARARLARI

BAGLI- ILGILI-ILISKILI

ACILIS DERSI ICIN KARARLAR (ILKE VE KAVRAM) - 08.10.2014

İdarenin İşlemleri

irakin kuveyti isgali uzerine cıkarilan tezkereye iliskin Danistay karari

idari islemlerin ozellikleri

kesin ve yurutulebilir islem

islem - eylem- ayrimi

idarenin duzenleme yetkisine iliskin AYM kararlari

basbakanlik genelgesi

kamu personeli genel tebligi

ticari amaclı su urunleri avciligi - sirkuler

iski su kesintisi- genel karar

yetki devri

imza yetkisinin devri

vekaleten görev

yetki gaspi- - fonksiyon gaspi--yetki tecavuzu-- yetki sakatliklari

sahte kaymakam

sebep ve konu unsuru sakatlikları

takdir yetkisi

amac unsuru

idari islemin geri alınması-kazanilmis hak

İdarenin Mal Edinme Usulleri

ntemleri

Kamu Hizmeti

Kamu Hizmeti İlklerine İlişkin Danıştay Kararları

Evrensel Hizmet Kanunu

İmtiyaz Usulüne İlişkin Danıştay Kararları - 1

imtiyaz Usulüne İlişkin Danıştay Kararları - 2

İmtiyaz Usulüne İlişkin Danıştay Kararları - 3

Kolluk Faaliyeti

Kolluk-kamu hizmeti ayrimina iliskin kararlar

Kolluk Usulleri

Kolluk Faaliyetinin Ozel Kisilere Gordurulmesi

Kolluk Catismasi

Olculuk Ilkesine Iliskin Danistay Kararlari

Olcululuk Ilkesine Iliskin AIHM Kararlari

Özendirme ve Destekleme Faaliyeti

Özendirme Destekleme - Danıştay Kararları

Kamu Malları

Kamu Malları Rejimi

İdarenin Sorumluluğu

 

İdarenin Personeli

  

İdari Yargılama Usul Hukuku Tek Numaralı Öğrenciler

ders)

20 Şubat Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

27 Şubat Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

6 Mart Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

13 Mart Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

20 Mart Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

27 Mart Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

3 Nisan Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

10 Nisan Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

17 nisan Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

24 nisan Tarihli Derste Gösterilen Kararlar

İdari Yargılama Usul Hukuku İkinci Öğretim Öğrencileri

idare işlevi-yargı ve yürütme işlevi (22.10.2014)

idari işlemin icrailiği (22.10.2014)

idari işlemin unsurları (5.11.2014)

işlem-eylem ayrımı (5.11.2014)

işlemin sebep unsuru (5.11.2014)

işlemin yetki ve usul unsuru (5.11.2014)

Kamu denetçiliği kurumuna ilişkin AYM kararı (15.10.2014)

yargı kısıntısı (22.10.2014)

İdari yargıda yetki 1 (19.11.2014)

İdari yargıda yetki 2 (19.11.2014)

İptal Davalarında Menfaat (10.12.2014)

Tarafların Değişmesi (17.12.2014)

Davanın İhbarı (31.12.2014)

Davaya Müdahale (31.12.2014)

İdari Yargıda Süre (md. 7-8) (07.01.2015)

Düzenleyici İşlemin İhmali (md. 7/4) (07.01.2015)

İYUK 10.md (18.03.2015)

İYUK 11. md (18.03.2015)

İYUK 28. md (15.04.2015)

İYUK 31. md (22.04.2015)

İdari Yargılama Usul Hukuku Çift Numaralı Öğrenciler

İmar Hukuku

24.10.2014 tarihli derste gösterilen İmar Kanununun 6-10. maddeleri ile ilgili karar metinleri

31.10.2014 tarihli derste gösterilen İmar Kanununun 8-10. maddeleri ile ilgili karar metinleri


2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı
İdare Hukuku (Tek)
İdari Yargılama Hukuku (Tek)
İmar Hukuku
İmar Hukuku Ders Notu 1
İmar Hukuku Ders Notu 2
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı
İdare Hukuku (Tek-İÖ)
 • Hatırlatıcı Ders Notları Konusunda Önemli Açıklama
 • Teşkilat Konusuna İlişkin Ders Notları İçin Tıklayınız.
 • İdari İşlemler Konusuna İlişkin Ders Notları İçin Tıklayınız.
 • İdarenin Mal Edinme Usulleri Konusunda Hatırlatıcı Tablo İçin Tıklayınız
 •   İmar Hukuku
 • Doç. Dr. Melikşah Yasin'in Kentsel Dönüşüm Hukuku Konusuna İlişkin Makalesi İçin Tıklayınız
 • İmar Hukuku Dersi Vize Öncesi Hatırlatma Notları İçin Tıklayınız
 • İmar Hukuku Dersi Final Öncesi Hatırlatma Notları İçin Tıklayınız
 • 2014- 2015 Eğitim Yılına Ait Sınav Soruları

  2011-2012 Eğitim Yılına Ait Sınav Soruları


  İdare Hukuku

  İdari Yargılama Hukuku