Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Kamu Hukuku Bölümü
Prof.Dr. AYDIN GÜLAN