Faaliyetler

2018-2019 Yılında Gerçekleşen Faaliyetler

 • ​"Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar" konulu konferans gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Dr. Mehmet Genç tarafından  “Osmanlı Yönetim Sisteminin Temel Özellikleri” konulu konferans gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.

2017-2018 Yılında Gerçekleşen Faaliyetler

 • Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR'ı Anma ve İdare Hukuku'na Katkıları Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Ruşen Keleş tarafından ''Yerel ve Bölgesel Özerklik- Güncel Gelişmeler Işığında'' başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Amir Nikpey tarafından ''İnsan Hakları Antropolojisi'' başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Prof. Dr. Süha Göney ''Şehirlerimiz ve Meseleleri'' başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir. Etkinlik haberi için tıklayınız.
   • Prof. Dr. Süha Göney'in konuşmacı olduğu Şehirlerimiz ve Meseleleri konulu konferans videosu sitemize yüklenmiştir. 

 2016-2017 Yılında Gerçekleşen Faaliyetler

 • Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun konuşmacı olduğu "Hukuk ve Dil" konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın konuşmacı olduğu "Rekabet Kurumunun Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Rolü" konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Doç. Dr. Başak Baysal ve Prof. Dr. Aydın Gülan'ın konuşmacı olduğu "Müterafik Kusur" konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik haberi için tıklayınız.
 • Geçmiş Yıllara Ait Faaliyet Raporları

  2013 Yılı Faaliyet Raporu

  2014 Yılı Faaliyet Raporu

  2015 Yılı Faaliyet Raporu

  - 2016-2017 Yılı Faaliyet Raporu 

  - 2017-2018 Yılı Faaliyet Raporu

  2014 Yılından Bu Yana Merkezimizce Gerçekleştirilen Faaliyetler 

    5 Mart Hukuk Devleti Günü  kutlaması kapsamında 4-5 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde  4. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Konferansı  gerçekleştirildi.
    12 Mart 2014 tarihinde Memduh Cemil ŞİRİN (Sorbonne Üniversitesi doktora öğrencisi) tarafından “Fransız İdari Yargısında Duruşma” konulu sunum yapıldı.
    ■ Ayrıca 30 yıldır ders verme tekliflerini kabul etmeyen Prof. Dr. Baki KURU davetimizi kabul buyurarak 18 Mart 2014 tarihinde İdare Hukuku Enstitüsü müdür odasında  “Yargılama Usulü Olarak İdari Yargılama Hukuku” konulu konferans verdi. Ayrıca 30 Nisan 2014 tarihinde ise İdari Yargı kapanış dersinde İdari Yargıdaki bazı müesseselere ilişkin bilgi ve fikir aktarımında bulundu.
    ■ Bu senenin en önemli ve özgün toplantısı 2-3-4 Mayıs 2014 Ankara-Kars Doğu Ekspres treni ve eklenen konferans vagonuyla başlayan ve Kars Cheltikov Otel’de devam eden, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, 14 farklı üniversiteden 37 idare hukukçusunun katılımıyla gerçekleştirilen  I. İdare Hukukçuları Toplantısıolmuştur. Fotoğraflar için  tıklayınız 
    ■ 11 Mart 2014 tarihinde başlanılarak eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Prof. Dr. Aydın GÜLAN tarafından İdare Hukuku Enstitüsü müdür odasında Ragıp Sarıca’nın  “İdari Kaza”  adlı eseri okumaları yapılmıştır.
    ■ Eğitim Öğretim yılı boyunca hafta içi Salı günleri 13.00 – 14.30 saatleri arasında istekli öğrenciler için  İdare Hukuku okumaları yapılmıştır.
    ■3 Aralık 2014 tarihinde 09.00-21.00 saatleri arasında Adli ve İdari Yargi Hakimlik ve Savcılık sınavına girecek adaylara yönelik yoğunlaştırılmış seminer çalışması yapılmıştır. Program için  tıklayınız...
    ■ 23 Aralık 2014 tarihinde  Danıştay Dergisinin 135. Sayısında yer alan kararlar hakkında karar kritiği toplantısı yapılmıştır.
    ■ 30 Aralık 2014 tarihinde  “Masanın Öbür Tarafından Görünen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku Konferanslar Serisi – V - Bir Danıştay Üyesi Bakışıyla” başlıklı toplantı  “İnsan Hakkı Duyarlılığı"konulu tebliği ile Dr. Selami Demirkol’un katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Program için  tıklayınız... Fotoğraflar için  tıklayınız...
    ■ İdare Hukuku Dersini Alttan alan öğrencilere yönelik olarak 06.01.2015-13.01.2015 ve 20.01.2015 tarihlerinde toplam 12 saatlik telafi dersleri yapılmıştır. Program için  Tıklayınız...
    ■ 08 Ocak 2015 tarihinde  “Siber Güvenlik Konferansı” düzenlenmiştir. Program için  Tıklayınız...
    ■ 15 Ocak 2015 tarihinde  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi mütevelli heyeti başkan Yardımcısı Bekir Cansu Beyefendi’nin  "Uluslararası Para Sistemi Kuruluşu, Gelişim Ve Değişimi, Geleceği" başlıklı konuşması ile  Masanın Öbür Tarafından Görünen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku Konferanslar Serisi’nin altıncısı gerçekleştirilmiştir.
    ■ İdari Yargılama Usul Hukuku dersini alan öğrencilerden ilgili olanlarla Farazi Dava Çalışması konusunda başvurular alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.
    ■ 21 Kasım 2015 Cuma gününden bu yana haftalık olarak 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin ve kürsü araştırma görevlilerinin katılımıyla, 3 ayrı oturum şeklinde İdare Hukuku Enstitüsü Dersliğinde  Danıştay Kararları Okuma Çalışmaları  yapılmaktadır.
    ■ 20 Şubat 2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Aydın Gülan tarafından  Hukuk Kültürü Dersi verilmeye başlanmıştır.
    ■ Disiplinlerarası çalışmalar kapsamında 19 Mart 2015 tarihinden bu yana İdare Hukuku Enstitüsü müdür odasında haftalık olarak S osyoloji Okumaları yapılmaktadır.
    ■ 9 0cak 2015 tarihinden bu yana haftalık olarak Hukuk Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi hocaları ve araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de katılımı ile İdare Hukuku Enstitüsü müdür odasında Ali Haydar Efendi’nin  Mecelle Şerhi Okumaları yapılmaktadır.
    ■ 21 Ekim 2015 tarihinde, Onar - Sarıca- Duran - Hukuk Devleti Günü kutlamaları kapsamında Prof. Dr. Fethi Gedikli  "Eski Harflerle Basılmış İdare Hukuku Kitaplarına Bir Bakış" başlıklı konuşması ile kürsümüz müdür odasında ağırlanmıştır.  Programın detayları için tıklayınız...

  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

   1 ve 2. Sınıflar İçin Danıştay Karar Okuma Grubu Kararları
   20 Ekim tarihinde okunacak kararlar
  1. 27 Ekim Tarihinde Okunacak Kararlar
  2. 3 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  3. 10 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  4. 17 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  5. 24 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  6. 1 Aralık Tarihinde okunacak karar
  7. 8 Aralık Tarihinde Okunacak Kararlar
  8. 15 Aralık Tarihinde Okunacak Karar
  9. 2 Şubat Tarihinde Okunacak Kararlar
  10. 9 Şubat Tarihinde Okunacak Karar
  11. 16 Şubat Tarihinde Okunacak Kararlar
  12. 23 Şubat Tarihinde Okunacak Kararlar
  13. 2 Mart Tarihinde Okunacak Kararlar
  14. 23 Mart Tarihinde Okunacak Kararlar
  15. 30 Mart Tarihinde okunacak Karar
   3. ve 4. Sınıflar İçin Danıştay Karar Okuma Grubu Kararları
   21 Ekim tarihinde okunacak kararlar
  1. 28 Ekim tarihinde okunacak kararlar
  2. 9 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  3. 16 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  4. 23 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  5. 2 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  6. 9 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  7. 15 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  8. 31 Ekim tarihinde okunacak kararlar
  9. 7 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  10. 21 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  11. 5 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  12. 12 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  13. 19 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  14. 30 Ocak tarihinde okunacak kararlar
  15. 6 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  16. 13 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  17. 20 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  18. 27 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  19. 6 Mart tarihinde okunacak kararlar
  20. 13 Mart tarihinde okunacak kararlar
  21. 20 Mart tarihinde okunacak kararlar
  22. 27 Mart tarihinde okunacak kararlar
  23. 3 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  24. 10 Nisan tarihinde okunacak kararlar
   Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Karar Okuma Grubu Kararları
   2 Kasım tarihinde okunacak karar
  1. 9 Kasım tarihinde okunacak karar
  2. 16 Kasım tarihinde okunacak karar
  3. 25 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  4. 2 Aralık tarihinde okunacak karar
  5. 9 Aralık tarihinde okunacak karar
  6. 10 Şubat Tarihinde okunacak kararlar
  7. 17 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  8. 24 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  9. 3 Mart tarihinde okunacak kararlar
  10. 14 Mart tarihinde okunacak kararlar
  11. 21 Mart Tarihinde Okunacak Kararlar
  12. 28 Mart tarihinde okunacak kararlar
  13. 11 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  14. 18 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
   4. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Grubu Kararları
   9 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  1. 16 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  2. 23 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  3. 30 Kasım tarihinde okunacak kararlar
  4. 7 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  5. 14 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  6. 21 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  7. 28 Aralık Tarihinde Okunacak Kararlar
  8. 22 Şubat tarihinde okunacak kararlar ve sunum yapacak kişiler
  9. 14 Mart tarihinde okunacak kararlar
  10. 21 Mart tarihinde okunacak kararlar
  11. 28 Mart tarihinde okunacak kararlar
  12. 4 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  13. 11 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  14. 18 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  15. 25 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  16. 2 Mayıs tarihinde okunacak kararlar
   3. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Gurubu Kararları 
   24 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  1. 1 Aralık tarihinde Okunacak Kararlar
  2. 8 Aralık Tarihinde Okunacak Kararlar
  3. 15 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  4. 22 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  5. 16 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  6. 23 şubat tarihinde okunacak kararlar
  7. 1 Mart tarihinde okunacak kararlar
  8. 8 Mart tarihinde okunacak kararlar
  9. 15 Mart tarihinde okunacak kararlar
  10. 22 Mart tarihinde okunacak kararlar
  11. 29 Mart Tarihinde Okunacak Kararlar
  12. 5 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  13. 12 Nisan Tarihinde Okunacak Kararlar
  14. 19 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  15. 26 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  16. 3 Mayıs tarihinde okunacak kararlar
   2. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Gurubu Kararları
   12 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  1. 19 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  2. 26 Kasım Tarihinde Okunacak Kararlar
  3. 3 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  4. 10 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  5. 17 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  6. 24 Aralık tarihinde okunacak kararlar
  7. 25 Şubat tarihinde okunacak kararlar
  8. 3 Mart tarihinde okunacak kararlar
  9. 10 Mart tarihinde okunacak kararlar
  10. 17 Mart tarihinde okunacak kararlar
  11. 24 Mart tarihinde okunacak kararlar
  12. 31 Mart tarihinde okunacak kararlar
  13. 7 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  14. 14 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  15. 21 Nisan 2016 Günü Okunacak Kararlar
  16. 28 Nisan tarihinde okunacak kararlar
  17. 12 Mayıs tarihinde okunacak kararlar
   AİHM Kararları Okuma Grubu Kararları 
  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
   4. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Grubu Kararları
   28 Kasım Cuma Günü Okunan Kararlar
  1. 5 Aralık 2014 Tarihinde Okunan Kararlar
  2. 12 Aralık 2014 Cuma Günü Okunan Kararlar
  3. 2 Ocak 2015 Cuma Günü Okunan Kararlar
  4. 2 Mart Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  5. 9 Mart Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  6. 23 Mart ve sonrası için karar paylaşımı için tıklayınız.

   3. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Gurubu Kararları
   8 Aralik Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  1. 15 Aralık Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  2. 22 Aralık Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  3. 29 Aralık Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  4. 16 Şubat Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  5. 9 Mart Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  6. 16 Mart Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  7. 23 Mart Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  8. 30 Mart Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  9. 6 Nisan Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  10. 13 Nisan Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  11. 20 Nisan Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  12. 27 Nisan Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  13. 4 Mayıs Pazartesi Günü Okunacak Kararlar

   2. Sınıflar İçin Danıştay Kararları Okuma Gurubu Kararlar
   22 Aralık Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  1. 29 Aralık Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  2. 5 Ocak Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  3. 23 Şubat Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  4. 2 Mart Pazartesi Günü Okunan Kararlar
  5. 9 Mart Pazartesi Günü Okunacak Kararlar
  6. 23 Mart ve sonrası için karar paylaşımı için tıklayınız.