“Hukukta Türkçenin Kullanımı: Fark-Ayrım” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.


        “Araştırma Merkezi Konferansları”

  Konferans Serisi – I. Konferans

                                    “Hukukta Türkçenin Kullanımı: Fark-Ayrım”

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2020 yılı itibarıyla “Araştırma Merkezi Konferansları” adıyla yeni bir konferans serisi düzenlenmeye başlandı. Söz konusu konferans serisinin ilk konferansı, Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Profesörü Mustafa S. KAÇALİN tarafından “Hukukta Türkçenin Kullanımı: Fark-Ayrım” başlığıyla gerçekleştirildi. 29 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferans, farklı bilim dallarının katkısının Türkçenin beslenebilmesindeki önemine vurguyla başladı.

Kelime kullanımına dair ilmi dayanağı olmadan yapılan tercihlerin dilin yoksullaşmasına sebebiyet verdiğini ifade eden Sayın Konuşmacı, Türkçe olmayan kelimelere ek getirilerek yapılan türetmelerin dil bakımından olası sakıncalarına dikkat çekti. Sayın konuşmacı daha sonra “fark”-“ayrım”, “tasdik”-“tasvip”, “mecburi”-“zaruri”, “teferruat”-“tafsilat”, “hadise”-“vaka” gibi örneklerden hareketle bir dilde benzer durumlara ilişkin farklı kelimeler bulunması ve kullanılmasının dilbilimi bakımından gerekli bulunduğunu ifade ederek bu durumun Türkçe düşünebilme ve bu dilde üretim yapabilmedeki rolüne işaret etti. Eskiden iki ayrı kelimeyle ifade edilenin bir kelimeyle karşılanıyor olmasının bir fakirleşme anlamına geleceğine işaret edildi.

Faklı fakülte ve anabilim dallarından öğretim üye ve yardımcıları ile lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin katılım gösterdiği konferans, Sayın Konuşmacı tarafından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

 


Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum